2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

                                                                Στο Δημοτικό Σχολείο Αιγάνης υπηρετούν οι εξής εκπαιδευτικοί:

        1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ( ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ )
            
            
       
       2. ΖΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 
     
       3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 
 
    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
                                                                                                        
                                         Στο νηπιαγωγείο υπηρετεί η νηπιαγωγός  Κυλινδρή Ελένη.