ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΟ Τηλ. 241 0 680700

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΕΜΠΩΝ - ΙΤΕΑΣ  τηλ. 2495 0  93131   ΤΡΟΧΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  τηλ. 241 0 683114-5

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ τηλ. 241 0 683100  & 100    ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΙΤΕΑΣ  τηλ. 2495 0 93526    Ο.Π.Κ.Ε.  τηλ. 241 0 683148

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ    τηλ. 241 0 617000                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ τηλ. 241 0 230031 - 4

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΝΝΩΝ                               τηλ.2495 0 31500                    Ε. Κ. Α. Β. ΛΑΡΙΣΑΣ  τηλ. 241 0 617115  & 166

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΙΚΑ- ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  τηλ. 241 0 597552             3η ΔΕΚΕ  τηλ. 241 0 000000-0         Π. Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ  τηλ. 199

ΓΙΑ ΤΟN ΚΑΙΡΟ

Α.Τ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ  τηλ. 241 0 000000         Ε. Μ. Υ. 90 11 274 416